Jouw privacy is voor Maakboek van groot belang.

Welke gegevens Maakboek verwerkt

Afhankelijk van je contactvraag of de dienst die je afneemt, kan Maakboek de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je gegevens over activiteiten op de website
  • Je IP-adres
Waarom Maakboek deze gegevens nodig heeft

Maakboek verwerkt jouw persoonsgegevens om:

  • Telefonisch contact met je op te kunnen nemen om je vraag te beantwoorden;
  • Je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden;
  • Je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen voorzien van de opgevraagde informatie;
  • Telefonisch of schriftelijke (per e-mail en/of per post) met je contact op te kunnen nemen indien dit voor Maakboek nodig is om de door jou afgenomen dienst te kunnen uitvoeren;
Onder de 16

Maakboek heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Omdat wij niet kunnen controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is, raden wij ouders/voogden/docenten aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je overtuigt bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, dan vragen wij je contact op te nemen via info@steamlabs.nl.

Hoe lang Maakboek gegevens bewaart

Maakboek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Maakboek verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De verwerking van derden van die gegevens gebeurt in dat geval uitdrukkelijk op basis van onze instructies en in overeenstemming met ons privacy beleid. Met de betreffende derden sluiten wij een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te bewaken. In alle andere gevallen verstrekken wij jouw gegevens alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Maakboek worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maakboek gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Cookies

Allereerst cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website. Verder gebruikt Maakboek statistiek-cookies die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van de website van Maakboek. Hiermee kan Maakboek de website optimaliseren. Ook maakt Maakboek gebruik van marketing-cookies, die jouw surfgedrag bijhouden. Voor het gebruiken van de niet technische cookies is bij jouw eerste bezoek aan de website van Maakboek op basis van deze informatie toestemming gevraagd. Die toestemming kunt je weer intrekken door jouw browserinstellingen te veranderen waardoor er geen niet technische cookies meer worden opgeslagen. In dat geval kun je niet meer van alle functionaliteiten van de website van Maakboek gebruik maken en jouw beleving van de website van Maakboek tegen kan vallen.

Google Analytics

Maakboek maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe een website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Maakboek te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacy beleid van Google Analytics daar aan. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maakboek heeft hier geen invloed op. Maakboek heeft Google geen toestemming gegeven om via Maakboek verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die in het bezit van Maakboek zijn in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwerkt Maakboek jouw gegevens op basis van toestemming, dan kun je die altijd weer intrekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking sturen naar info@steamlabs.nl. Maakboek zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Daarnaast staat het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens tot je beschikking indien je van mening bent dat Maakboek jouw gegevens onrechtmatig zou verwerken.

Beveiligen

Maakboek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Maakboek maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Verder dragen wij zorg voor dat de servers en apparaten van medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware (zoals een virusscanner en firewall) en zien wij er op toe dat het versturen van gegevens alleen gebeurt via beveiligde internetverbindingen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Maakboek verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maakboek op via info@steamlabs.nl. Als je vragen heeft, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Thijs van der Kaaij: info@steamlabs.nl / +31(0)6 308 94 686. Maakboek sluit niet uit dat bovenstaande privacy- en cookiestatement wordt gewijzigd of aangevuld. Maakboek vraagt je dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken en de informatie op te nemen. Indien Maakboek ingrijpende wijzigingen of aanvullingen doorvoert, zal dit actief en duidelijk gecommuniceerd worden.